In gesprek met Bas Wind

In gesprek met Bas Wind

“Tegen mijn leidinggevende heb ik gezegd: als er iets soortgelijks gaat gebeuren zoals wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd, wil ik niet langer voor de overheid werken. Mensen zeggen: goh, dat je dat durft. Maar uiteindelijk is het gewoon het nemen van een stap en...